Bluff không đúng lúc

Bluff không đúng lúc

Bluff là một kĩ thuật trong poker giúp bạn thắng pot với những hand không thực sự mạnh bằng cách bet/ raise để buộc đối thủ fold. Bluff là kỹ thuật khá thú vị trong mắt những người mới chơi đánh bài trực tuyến nên họ thường bluff quá nhiều và trong những tình huống không thích hợp. Bluff chỉ có ý nghĩa nếu board giúp bạn thể hiện là bạn đang có bài mạnh trong khi đối thủ của bạn ít có khả năng có gì đó và sẽ sẵn sàng fold. Đừng bluff khi bạn có vài đối thủ hay đó là kẻ sẽ call với bất kì bài nào.
 
Đánh bài Online